Jenny Sylvin

Det livsnödvändiga samtalet

När min förstfödda skulle börja skolan uppmanades vi föräldrar att försäkra oss om att barnen kan sitt fullständiga namn och vet vad deras föräldrar heter. Jag blev förvånad över att denna uppmaning behövdes: barnen var trots allt sex år gamla – hur kan de ha missat vad de heter? Och att mamma och pappa inte är föräldrarnas namn. Förskollärarna menade ändå att detta inte var självklar kunskap för alla barn, och det fick mig att undra vad folk talar om med sina barn. Om barn inte får veta vad de heter – vilken annan information är det som undanhålls dem?

När vuxna samtalar med barn ger de dem en av de värdefullaste gåvor ett barn kan få: språket. Flera studier har visat att barnets ordförråd står i direkt korrelation till hur mycket de får samtala med vuxna. En studie av ettusen barn i sex världsdelar (Bergelson, Soderstrom m.fl., 2023) visar att mängden ord barn får höra under sina fyra första levnadsår har en så stark inverkan på ordförrådet att andra variabler man trott är viktiga, som barnets kön och mammans utbildning, i praktiken saknar betydelse. Forskarkåren är också enig om att ett stort ordförråd korrelerar med en mängd andra kognitiva färdigheter som problemlösningsförmåga och sociala färdigheter. I korthet: om man talar mycket med sina barn blir de smartare och bättre rustade för livet.

Den goda nyheten är att lösningen är gratis. Du behöver inte beklaga din brist på utbildning eller tänka att pojkar är pojkar – prata med de små liven! Den kunskap du har räcker gott. Man kan diskutera vilka träd som kantar vägen till dagis. Skillnaden mellan ”jönn” och ”jönn” födde hos ett av mina barn behovet att leta rätt på nya ljud i sin mun och träna tills hon kunde säga ”lönn” och ”rönn”. Vi har funderat över sambandet mellan att vi firar påsk till åminnelse av Jesu död och att Jesus vandrade till Jerusalem för att fira påsk. Vad var det han firade, egentligen?  Vi har talat om demokrati och varför man betalar skatt. Om atomer, planeter och väldigt mycket om Harry Potter. Själv har jag lärt mig fantastiskt mycket genom att hitta svar på barnens frågor. Visste ni att också valar spyr?

Vardagen med småbarn är tung. Man kämpar sig kanske igenom en arbetsdag, sedan väntar nästa arbetspass med mat och tvätt och läggdags och för lite sömn och bekymmer av olika slag. Jag fattar att man inte orkar med babbel hela tiden utan helst vill gömma sig på tuppen och skärma en stund. Det är viktigt att ge sig själv andrum och ladda sina egna batterier. Men sen är det dags att med liv och lust, eller den energi man har, dela sina tankar och sitt liv med de små människorna man har omkring sig. Och det man får tillbaka är guld.

Fotnot: Bergelson, E. & Soderstrom M. m.fl. (2023). Everyday language input and production in 1,001 children from six continents. Proceedings from the national academy of sciences