Gunvor Kronman

Momentum för svenskundervisningen

I samhällslivet öppnas ibland ett möjligheternas fönster som gör det möjligt att driva igenom politiska reformer. Nu har vi ett momentum att utveckla svenskundervisningen.

I regeringen Rinnes program står det att regeringen så snabbt som möjligt utarbetar ett program som främjar inlärningen av det andra inhemska språket i skolan.

Undervisningsminister Li Andersson redogjorde för beredningen av programmet under Svenska nu:s seminarium den 25 oktober 2019 i riksdagens medborgarinfo. Ministern informerade om att beredningen av regeringens program inleds i början av år 2020 och hon välkomnade Nätverket Svenska nu att delta i arbetet. Hon berömde Svenska nu:s insatser för att främja samarbetet mellan läroämnen och förmedla kulturimpulser från Sverige.

Svenska nu har stött svenskundervisningen i finskspråkiga skolor i hela landet sedan år 2007, och vi är glada över att de läroplansanpassade arbetsmetoder vi utvecklat för att motivera eleverna kan utnyttjas i den nationella beredningen. Den grundläggande filosofin i Svenska nu:s verksamhet är att kulturen är en ingång till svenska språket.  Vi erbjuder allt från svenskspråkiga teater- och musikföreställningar till föreläsningar och workshops avgiftsfritt direkt till klassrummen.

Ministeriets planer på att bredda undervisningsmetoderna och se till att best practice tas i bruk nationellt förtjänar en eloge, men vi måste också granska svenskundervisningens timresurser i grundskolan. Det medellånga B1-språket tidigarelades till årskurs 6 hösten 2016. Det är pedagogiskt motiverat att eleverna kommer i kontakt med språk i tidig ålder, t.ex. genom lek, spel och sång.

Vår kritik av reformen av B1-svenskan är att det man vann med tidigareläggningen förlorade man i avbruten språkstig.

Problemet med tidigareläggningen av den medellånga B1-svenskan var emellertid att man tog två årsveckotimmar från högstadiets timresurs och flyttade dem till årskurs 6. Vissa kommuner som Helsingfors, Esbo och Vanda, har kompenserat årskurserna 7-9 med mera svenskundervisning, men så är inte fallet i alla kommuner. I värsta fall kan de fyra återstående årsveckotimmarna i årskurserna 7-9 fördela sig så att det inte alls undervisas B1-svenska i nionde klass.

Vår kritik av reformen av B1-svenskan är att det man vann med tidigareläggningen förlorade man i avbruten språkstig. Nu när regeringen Rinne ser över undervisningen i det andra inhemska språket, uppmanar vi regeringen att slutföra reformen av B1-svenskan, så att åk 7-9 ges flera årsveckotimmar till svenskundervisningen.

Finland behöver fortsatt vara en djupt integrerad del av Norden. Genom att se till att kommande generationer har tillräckliga kunskaper i svenska garanterar vi detta.

Gunvor Kronman är styrgruppsordförande för Nätverket Svenska nu och vd för Hanaholmens kulturcentrum.