Mattias Fagerholm

Snöpligt slut

Slutet på höstterminen blev på många håll inte riktigt som man hade tänkt sig. På söndag eftermiddag fattade man i Vasa beslutet att eleverna i årskurserna 7-9 övergår till distansundervisning från och med måndag. Distansundervisningen sträcker sig till terminens slut. Beslutet motiverades med att coronasituationen förvärrats avsevärt och att man vill stoppa smittkedjorna.

Det är lätt att sitta och ropa från läktaren, men beslutet känns aningen besynnerligt. Det är inte i linje med de direktiv som Institutet för hälsa och välfärd THL har utarbetat. I epidemins samhällsspridningsfas kan alla läroanstalter med undantag av grundskolorna övergå till distansundervisning, står det i rekommendationerna. Entydigt rekommenderas närundervisning inom den grundläggande utbildningen.

Entydigt rekommenderas närundervisning inom den grundläggande utbildningen.

Även i Helsingforsregionen övervägdes nyligen distansundervisning i högstadierna. Planerna skrinlades, låt vara efter en viss oenighet inom coronakoordineringsgruppen. Man beslutade, i linje med THL:s rekommendation, att hålla eleverna så länge som möjligt i skolan. Det är värt att notera att smittläget i huvudstadsregionen skiljer sig avsevärt från läget i Vasa. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ligger incidenstalet på 185,8 medan det är 35,9 i Vasa sjukvårdsdistrikt (13.12.2020).

Också på Kimitoön var det snabba ryck. På måndagen fattade kommunstyrelsen beslutet att från och med tisdag är det distansundervisning som gäller i årskurserna 4-9. Beslutet fattades utgående från rekommendationer på landskapsnivå. Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt bör nämligen distansundervisning övervägas inom den grundläggande utbildningen. I sjukvårdsdistriktet ligger incidensen på 153,4. Onekligen ett högt tal, men tittar man enbart på Kimitoön är siffrorna rätt odramatiska. Totalt 25 bekräftade fall, varav tre nya fall de senaste två veckorna. Knappast siffror som kräver att man drar i nödbromsen.

Under vårens landsomfattande lock down kändes säkert distansundervisning som en onödigt drastisk åtgärd på de orter som inte hade några coronafall att tala om. I den meningen är det berättigat med regionala lösningar utgående från smittläget. Men i slutändan är det en jämlikhetsfråga. I vissa regioner stänger man skolor på ganska lösa grunder medan de hålls öppna på annat håll med betydligt svårare epidemiläge. Vårens distansundervisning försatte eleverna i en ojämlik situation, slår Nationella centret för utbildningsutvärdering fast i en färsk rapport.

När det gäller Vasa finns en detalj som ytterligare lägger sordin på stämningen. Efter avklarad distansvecka har lärarna i Vasa en fortbildningsdag i kalendern. Men då är lärarna permitterade. Det är tacken för ett väl utfört arbete under coronaåret. På alla sätt och vis ett snöpligt slut.