Mattias Fagerholm

Ord, men ingen handling

På våren när antalet coronasmittade stadigt gick nedåt samtidigt som vaccinationstakten ökade kunde man redan börja hoppas på en normal skolstart på hösten. Men oj så fel man kan ha. På sensommaren var antalet smittade plötsligt större än någonsin och återigen seglande distansundervisning upp som ett alternativ.

Så gott som alla är dock eniga om att det är närstudier som gäller om det bara är möjligt. Institutet för hälsa och välfärd THL, Utbildningsstyrelsen och landets politiska ledning flaggar för närundervisning, också om det är lokalt som man fattar beslut om distansundervisning om smittläget så skulle kräva. Alla verkar ha insett de negativa konsekvenserna av distansundervisning och det ses som en sista åtgärd.

Då det råder en så stor enighet kring att det är närstudier som man nu går in för kunde man också ha förväntat sig kraftfullare åtgärder från regeringens sida för att trygga att närstudierna kan ske på ett tryggt sätt. Pandemin lystrar inte till fromma förhoppningar, det är bara vaccin som biter på den. Det har varit många ord men lite handling från regeringens sida i den här frågan.

Det hade varit klokt att få också 12-15 åringarna vaccinerade i god tid före skolstarten. Sent omsider fick man ändan ur vagnen på den punkten. Men vaccinationerna inleddes först omkring en vecka före skolans början.

För att trygga närundervisning hade det också varit av största vikt att få också undervisningspersonalen vaccinerad före läsårets början.

För att trygga närundervisning hade det också varit av största vikt att få också undervisningspersonalen vaccinerad före läsårets början. Det finns uppskattningsvis 10.000 grundskollärare som är under 40 år och som bara har fått den första vaccindosen. Det hade funnits goda skäl att påskynda vaccineringstakten bland lärarna. Också diskrimineringsombudsman Kristina Stenman flaggar för att särbehandla lärarna i det här fallet. Det skulle uttryckligen trygga de ungas rättigheter och ställning, menar Stenman.

Statsminister Sanna Marin har ändå förhållit sig kallsinnigt till att prioritera någon yrkesgrupp. Undervisningsminister Li Andersson har uppmanat lärarna att själva aktivt försöka tidigarelägga sina vaccineringar. Men det är att skuffa ansvaret ifrån sig. Några kommuner har själva insett situationens allvar. Lojo och Vanda vaccinerar självmant sina lärare. De är värda en eloge och det är något andra kommuner också kunde överväga.

Regeringen har varmt talat för närundervisning, men de nödvändiga åtgärderna för att garantera att så kan ske har lyst med sin frånvaro. Det har varit mycket prat men lite handling. Och lärarna står igen inför en läsårsstart präglad av osäkerhet och specialarrangemang.