Jan Alin

De ovärderliga medarbetarna

Det här med att bedriva skola är en lagsport. Finns det spelare på varje position som alla har förutsättningar att utföra sin uppgift så fungerar det som på Strömsö. Strular en kugge i lagmaskineriet kan det börja knacka och gå ojämnt i hela verksamheten. Planer kan rubbas av skolskjutsar som inte kommer i tid och hela lektioner kan gå till spillo av wifi som inte fungerar.

En viktig kugge i skolans lagbygge är skolgångshandledarna. Det märker man med all önskvärd tydlighet när de inte är på plats. Riktigt tydligt blir det när de inte finns överhuvudtaget. Det här påmindes jag om när jag fick ta del av en skrivelse som initierats av Helene Westman, timlärare, sekreterare i Vasa Svenska Lärarförening och skolombud i Haga skola.

I skrivelsen konstateras att det är svårt att hitta skolgångshandledare till alla klasser och elever som behöver. Skolgångshandledaren är viktig för alla i arbetsgemenskapen i klassen och saknas hen får läraren sköta också den uppgiften, vilket gör att det blir mindre tid för varje elev i klassen. Skolgångshandledarna är alltså viktiga också för de elever som vanligtvis inte behöver deras stöd.

En elev i behov av skolgångshandledare behöver ofta fortlöpande hjälp, och det är önskvärt att samma person jobbar med eleven flera år i rad. Det skapar kontinuitet och trygghet. ”Vi skulle inte få vardagen att rulla utan dem”, skriver Helene. Skolgångshandledarna är helt enkelt ovärderliga medarbetare.

Varför är det då svårt att fylla alla platser? Orättvisa och knappa arbetsavtal nämns som en orsak till situationen.  ”Hur kan någon vilja arbeta vidare med samma sak om man blir sparkad varje lov och med så låg lön att du måste vara rik själv och filantrop för att kunna fortsätta arbeta som skolgångshandledare?” frågas i skrivelsen.

I förlängningen kan bristen på skolgångshandledare göra att lärare som skulle behöva dem i sin klass inte orkar längre, skriver Helene. Det betyder att om vi arbetar för bättre villkor för skolgångshandledarna gynnar det i förlängningen såväl lärare som elever. Högre löner och bättre anställningsvillkor efterlyses.

Ett samhälle styrka kan mätas i hur väl det tar hand om sina svagaste. I det här fallet de elever som behöver skolgångshandledare för att klara av sin skolvardag. Det lönar sig alltid att sätta in resurser så tidigt som möjligt, att arbeta förebyggande och se till att alla hålls med på tåget. Hela maskineriet behöver hållas i skick, och därför behöver vi ta väl hand om våra skolgångshandledare.