Kiky-timmarna försvinner inom den privata undervisningssektorn

fridalonnroos_fsl_elever-17
Lärarna inom den grundläggande utbildningen permitteras under planeringsdagarna.

Lärarfacket OAJ och Bildningsarbetsgivarna har nått ett förhandlingsresultat inom den privata undervisningssektorn. Avtalsparterna har ännu inte godkänt resultatet och därför är informationen om innehållet i avtalet ännu knapphändig. Det torde ändå vara klart att de obetalda kiky-timmarna försvinner.

Det är fråga om ett avtal på 24 månader som följer den allmänna linjen. Den allmänna linjen innebär dock ett avtal på 25 månader med en kostnadseffekt på 3,3%. Då avtalet för den privata undervisningssektorn är aningen kortare (24 mån) kan man därför utgå från att löneförhöjningarna kommer att ligga strax under 3,3%.

Bestämmelserna om arbetstidsförlängningen, dvs de så kallade kiky-timmarna, slopas. Helt gratis försvinner kiky sannolikt ändå inte. I övriga branscher där kiky-timmarna har slopats har någon form av kompensation för arbetsgivaren ingått.  Konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid slopas i enlighet med den så kallade allmänna linjen som uppstått på arbetsmarknaden, skriver fackförbundet JHL, som är en av avtalsparterna.

Innehållet i avtalet presenteras närmare då parterna godkänt förhandlingsresultatet. För OAJ:s del sker det torsdag 26.3.2020.

– Det är bra att vi fick ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn. Nu är kursen utstakad för undervisningssektorn och de offentligt finansierade branscherna, vilket kan påskynda de andra pågående förhandlingarna och skapa mera stabilitet på arbetsmarknaden, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– I det svåra läget vi befinner oss har parterna i förhandlingarna tagit ansvar. Det är viktigt att vi bibehåller arbetsfreden mitt i alla de utmaningar som coronaepidemin för med sig, säger Anne Somer, arbetsmarknadsdirektör vid Bildningsarbetsgivarna.

Förhandlingsresultatet berör totalt omkring 23.000 arbetstagare.

För FSL:s del handlar det om lärarna vid Svenska samskolan i Tammerfors, Björneborgs svenska samskola, Kotka svenska samskola och Svenska Privatskolan i Uleåborg.

Också universitet och övningsskolor

Ett förhandlingsresultat har också nåtts för universitetens och övningsskolornas del. Förhandlarna nådde ett resultat redan på söndag kväll, men förhandlingsorganisationen FOSU uppger att man av tekniska skäl kunde kvittera resultatet först på tisdag.

Några detaljer kring avtalet finns ännu inte att tillgå. De offentliggörs när berörda parter har godkänt förhandlingsresultatet.

Både inom den privata undervisningssektorn och inom universiteten löper de gällande tjänstekollektivavtalen ut den sista mars. Om parterna godkänner förhandlingsresultaten träder de nya avtalen i kraft den 1.4.2020.

Segslitet inom den kommunala sidan

Inom kommunsektorn återupptogs förhandlingarna idag (24.3). De avbröts förra veckan då Kommunarbetsgivaren KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen konstaterade att det inte fanns förutsättningar att fortsätta. De avbrutna förhandlingarna berodde på vårdfackens ohemula lönekrav. Tehy och Super krävde en löneförhöjning på över 10 procent.

En allmän bedömning är att förhandlingarna inom den kommunala sidan kommer att vara segslitna och att det kommer att vara mödosamt att nå ett förhandlingsresultat innan det nuvarande avtalet löper ut den sista mars 2020.

Förhandlingarna fortsätter 25.3.2020.