Förhandlingsresultat på den kommunala sidan

avtal
Arbetsgivarnas Markku Jalonen och lärarfackets Olli Luukkainen har efter månader av förhandlingar nått ett förhandlingsresultat.

Kommunarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna har nått ett förhandlingsresultat. För att ett tjänstekollektivavtal skall bli verklighet skall förhandlingsresultatet ännu godkännas av samtliga berörda parter. Lärarfacket OAJ:s styrelse tar ställning till KT:s bud på torsdag (28.5) morgon.

Det rör på sig inom de kommunala avtalsförhandlingarna. Under onsdagens (27.5) förhandlingar sipprade det ut information om en mer konstruktiv anda i förhandlingarna. Och under kvällen nåddes ett förhandlingsresultat.

Kommunarbetsgivarna KT har lagt fram ett bud som de övriga huvudavtalsparterna är beredda att föra till respektive beslutande organ. Arbetstagarorganisationerna FOSU, som bland annat företräder lärarna, JAU (Julkisen alan unioni) samt vårdfackens förhandlingsorganisation Sote skall med kort tidsvarsel ta ställning till budet.

Lärarfacket OAJ:s styrelse, samt även FOSU:s styrelse tar ställning till förhandlingsresultatet på torsdag (28.5).

– Det skulle vara en stor lättnad för alla våra medlemmar inom kommunsektorn om vi når en uppgörelse. Vi har förhandlat om nya avtal ända sedan mitten av januari och det avtalslösa tillståndet har pågått redan i två månader, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ och FOSU.

— Nu finns ett förhandlingsresultat för andra gången denna vår. Detta resultat har dessutom förhandlats fram direkt med arbetsgivarna KT och är inte ett medlingsbud från riksförlikningsmannen. Nu är det upp till OAJ:s och FOSU:s beslutande organ att ta ställning till förhandlingsresultatet och se om det kan godkännas för vår del, säger Linda Felixson, vice ordförande för FSL.

Löneförhöjning enligt allmänna linjen?

Innehållet i förhandlingsresultatet är inte offentligt. Parterna har enats om att inte berätta om detaljerna innan de olika organisationerna har tagit ställning till resultatet.  Enligt uppgift torde det ändå handla om löneförhöjningar som följer den allmänna linjen och att de så kallade kiky-timmarna skulle slopas på hösten.

Andra gången gillt?

Förhandlingarna om ett nytt tjänstekollektivavtal för de kommunalt anställda har varit segslitna. Tidigare i vår lade riksförlikningsman Vuokko Pekkala fram ett medlingsbud. Det sköts dock ner av vårdfacket Tehy på valborgsmässoafton.  Tehys ordförande Millariikka Rytkönen kallade medlingsbudet för uselt. De andra förhandlingsparterna hade dock varit beredda att godkänna det.

Det förkastade medlingsbudet resulterade i osedvanligt häftig ordväxling mellan fackförbunden.

– Huh, huh, vilken förlossning, kommenterar Millarikka Rytkönen förhandlingsresultatet på Twitter.

Också Tehys styrelse tar ställning till budet på torsdag.

De kommunala tjänstekollektivavtalen löpte ut den sista mars. Det innebär att ca 420.000 kommunalt anställda befinner sig i ett avtalslöst läge.