Tydliga ramar underlättar skrivandet

kronholm-cederberg2
Annette Kronholm-Cederberg är projektledare för Skrivande skola, ett kollegialt samarbetsprojekt för att tydliggöra ramarna för elevernas skriftliga uppgifter. Foto: Jonas Brunnström

Projektet Skrivande skola handlar om att göra texter och skrivuppgifter klarare och tydligare och riktar sig till lärarna i grundskolor med åk 7–9.

Senast den 15 maj skall de skolor som vill delta i projektet Skrivande skola lämna in sin intresseanmälan. Men projektledaren Annette Kronholm-Cederberg säger att om intresset just nu är litet måste anmälningstiden förlängas. Det rådande läget kräver låga trösklar och högt i tak.

– Vi kom ändå överens om att vi måste gå ut med information nu på våren för att kunna köra igång i augusti och för att skolorna skall kunna skriva in projektet i sina läsårsplaner, säger Annette.

Projektet Skrivande skola handlar om att göra texter och skrivuppgifter klarare och tydligare och riktar sig till lärarna i grundskolor med åk 7–9. Sju så kallade fokusskolor väljs ut bland de skolor som anmält sitt intresse. Med dessa skolor arbetar Annette sedan under tre års tid. Hon kommer att resa runt och finnas fysiskt på skolorna.

– Vi hoppas att vi får med skolor i starkt dialektala områden, starkt tvåspråkiga områden och en språköskola. Dessutom hoppas vi på både urbana skolor och landsortsskolor.

Vid valet av fokusskolorna strävas alltså efter regional spridning över hela Svenskfinland och varierande språkliga sammanhang. En fördel är också om skolan redan nu har planer på att inom Skrivande skola samarbeta över stadiegräns med f–6 eller andra stadiet.

– Skrivande skola är en process av kollegialt samarbete så att lärarna i en skola blir tydligare och tryggare och säger samma saker till sina studerande. Det är viktigt att ramarna för hur skriftliga inlämningsuppgifter ser ut på samma sätt i alla ämnen, d.v.s. var namnet skall stå, radavstånd, marginaler, rubrik eller inte rubrik och så vidare.

– För eleverna leder olika ramar till en avkodning av den enskilda lärarens personliga agenda i stället för en fokusering på att lägga sin energi på texten och innehållet.

– Skrivande skola skall inte uppfattas som ett modersmålslärarprojekt, utan ett projekt för alla lärare i skolan. Då alla är med blir det mindre jobb för alla.

Stort behov av skrivpedagogik just nu

För tillfället är Annette Kronholm-Cederberg mitt uppe i sin distansundervisning vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby där hon är lärare i modersmål och litteratur, samtidigt som hon förbereder sig på att ta över som projektledare för Skrivande skola som kommer igång i höst. Då är hon tjänstledig från sitt lärarjobb.

Ett brev har gått ut per e-post till bildningsdirektörer och rektorer om projektet och det trängda läget i skolorna just nu. Förståelsen är naturligtvis stor från projektets sida.

– Å andra sidan har behovet av skrivpedagogik aldrig varit så stort som just nu. I distansundervisningen har också de skrivglesa ämnena blivit skrivtäta, till exempel konst- och färdighetsämnena. Av lärarna krävs nu att de formulerar sig muntligt eller i skrift väldigt exakt. Har man inte ett online möte är det svårt att korrigera något direkt och återställa missförstånd.

När eleverna sedan tar del av instruktionerna kanske de sitter ensamma och situationen är inte alls densamma som under interaktionen i klassrummet.

– Många lärare säger att de skriver betydligt mera i sitt arbete nu än de gjorde för bara två månader sedan. Därför är läget suveränt att gå in i skolorna i höst och samla upp det som uppstod under den här tiden, säger Annette.

Skrivande skola genomförs av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och finansieras av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Tom Ahlfors

Länk till intresseanmälan är www.sydkusten.fi/skrivandeskola.