Mattias Fagerholm

Skolan räddar Svenskfinland

Skolan är nyckeln till svenskans ställning i Finland. Det går inte att underskatta vikten av svenskspråkig förskola, grundskola, andra stadiets utbildning men även universitet och högskola. Det slås fast i en färsk rapport av tankesmedjan Magma.

Det är det svenska framtidsföretaget Kairos Future som för Magmas räkning bjuder på ett utifrånperspektiv på det svenska i Finland. Föga överraskande lyfts den svenska skolans avgörande roll fram. Skolans betydelse har betonats upprepade gånger, men det tål att upprepas då kommunalvalet står inför dörren. Framtidens kommunala beslutsfattare kommer i hög grad att vara utbildningspolitiker i och med att social- och hälsovården flyttar över till de blivande landskapen.

I den finlandssvenska skolan finns en spårbundenhet som är svårslagen. Vill man göra en endaste insats i att stödja det svenska i Finland är det svårt att hitta något område som är mer centralt. Det konstaterar Mats Lindgren, vd för Kairos Future. För att vara tydlig: Bättre inkörsport till Svenskfinland än dagvård på svenska finns inte. Så när Helsingfors 2019 hänvisade familjer som ansökt om svensk dagvårdsplats till den finska småbarnspedagogiken är det att betrakta som ett dråpslag mot den svenska skolan och därmed även mot finlandssvenskheten i huvudstaden.

Den finlandssvenska skolan har hittills väl kunnat svara på förväntningarna att vara en garant för det svenska i Finland.

Den finlandssvenska skolan har hittills väl kunnat svara på förväntningarna att vara en garant för det svenska i Finland. Det beskrivs inte minst av överskrivningen på ca 10 procent i de finlandssvenska skolorna. Dvs det börjar hela tiden fler barn i svenskspråkig skola än vad som språkregistret skulle ge vid handen. Det är ett tecken på den finlandssvenska skolans attraktionskraft.

Ibland tror man att kvantitet och kvalitet korrelerar.  Att man måste vara stor för att vara duktig. Men så är det ju inte. Small is beautiful, säger sociolog Kjell Herberts i en kommentar till rapporten. Det har den finlandssvenska skolan också visat. Kvalitet är nyckelordet.

Ingenting kommer dock av sig själv. Om den finlandssvenska skolan inte håller måttet så har de tvåspråkiga familjerna alltid ett alternativ i den finskspråkiga skolan. Vi kan alltså inte luta oss tillbaka i Svenskfinland och tänka att skolan håller det svenska vid liv. I ett ständigt pågående utvecklingsarbete behövs stödande strukturer. Skolan fixar det om förutsättningarna finns. Och lokalt skapas förutsättningar av de som får förtroende i kommunalvalet i april.