”Bladet är vänt – nu är det en ny tid”

anna olskog
Vi är en enad organisation som jag tror helhjärtat på, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare.

Anna Olskog har valts till ordförande för Sveriges Lärare. Olskog blir den första ordföranden för det nya förbundet. Jag kan inte neka att jag är tagen av stundens allvar. Jag är spänd inför vad som väntar. Men jag är inte ensam, sade Olskog strax efter att valet var klart.

Nej, ensam är Sveriges Lärares nyvalda ordförande inte. I och med samgången av de två förbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har hon ca 300 000 lärare i ryggen när hon uttalar sig. Sveriges Lärare är Sveriges tredje största fackförbund.

– På sikt är jag övertygad om att vårt unga förbund kommer att göra avgörande insatser för att förbättra yrkesvardagen för våra medlemmar. De stora segrarna kommer inte att vinnas i ett enda slag, i en enda avtalsrörelse, eller med ett riksdagsbeslut. Nyckeln till fackliga segrar ligger i att vi uthålligt håller ihop och arbetar målmedvetet tillsammans, sade Olskog i sitt tacktal.

Mer muskler tillsammans

I maj 2022 fattade de båda förbunden beslutet att lägga ner sina respektive förbund och bilda Sveriges Lärare. En orsak till fusionen var att man tillsammans förväntas få mer facklig styrka och framöver behöver man inte heller spilla krut på att konkurrera med varandra om medlemmar.

Ganska exakt två år senare var det dags för den nya organisationens första kongress i Norrköping 21-24.5.2024. En av de centrala frågorna var val av ordförande. Åtta personer hade innan kongressen aviserat att man ställer sig till förfogande. Bland dessa fanns de tidigare förbundens bägge ordföranden Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén. Valberedningen valde ändå att föreslå Anna Olskog till posten.

– Anna står för förnyelse men inte på bekostnad av erfarenhet, sade Lillemor Malbo som förde fram Olskog.

Jaara Åstrand och Fahlén rättade sig i valberedningens förslag och kandiderade inte. Olskog fick dock en motkandidat i Sara Svanlund, med en bakgrund som vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Sara står för kontinuitet och etablerade kontakter. Vi slipper en omstart, sade Robert Jivegård som flaggade för Svanlund.

Med siffrorna 117 mot 83 valdes Olskog, som har varit aktiv inom Lärarförbundet, till ordförande.

– Jag vill poängtera vikten av att vi nu vänder blad och lämnar etableringstiden bakom oss. Vi är en enad organisation som jag tror helhjärtat på, sade hon.

In i hetluften

Anna Olskog kastas in i hetluften direkt. Under våren nådde Sveriges Lärare ett avtal med arbetsgivarparten Sveriges kommuner och regioner (SKR). Avtalet är dock endast ettårigt och löper ut i slutet av mars 2025. Mer eller mindre omgående får Olskog börja förbereda sig inför följande avtalsrunda. Och kokar man ihop lärarfackets budskap handlar det egentligen om två saker, menar Olskog.

– Vi behöver mindre arbetsbelastning och högre lön!

Vi är facket

I sitt tal till kongressledamöterna tog Olskog också fasta på en sak som hon har stört sig på. Hon menade att många ser fackförbunden som någonting annat än vad de egentligen är. Under sin fackliga karriär har hon ofta mötts av frågan varför facket inte gör mer. Det finns en uppfattning att facket är någon annan.

– Ett fackförbund är en rörelse som bygger på alla medlemmars medverkan. Vårt fackförbund bär vi tillsammans. Sveriges Lärare är aldrig någon annan, det är vi. 

– Ni har inte valt mig till vd för Sveriges Lärare AB. Sveriges Lärare är inte ett företag och medlemmarna är inte kunder. 

Nedbantad styrelse – 35 blev 15

Sedan fusionen sjösattes den första januari 2023 har Sveriges Lärare letts av både Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén. Johanna inledde som ordförande och Åsa tog över sedan. Och de båda förbundens styrelser har tillsammans bildat Sveriges Lärares styrelse. Den har därför uppgått till hela 35 personer. I samband med kongressen skulle dock en ny styrelse på totalt 15 personer väljas. Också här följde man nästan till punkt och pricka valberedningens förslag. Robin Smith valdes till första och Pia Rizell till andra viceordförande för förbundet.

Vid sidan av personvalen skulle kongressen också dra upp riktlinjerna för förbundets verksamhet de närmaste fyra åren.  Hela 688 motioner hade inkommit för kongressen att ta ställning till.

Stora skor men också stora fötter

Anna Olskog kom också med ett litet erkännande. Hon avslöjade att hon hade tjocka sockor på sig trots att det var sommarvärme i Norrköping.

– Det krävs för att fylla de väl tilltagna skor som jag ärvt av mina företrädare. Jag ska göra mitt yttersta för att växa in i de här skorna, men de kommer nog att glappa lite i början. Det kanske är tur att jag har stora fötter.

Text och foto: Mattias Fagerholm