Inger Damlin

Mot framtiden tillsammans

Varje dag under två års tid har jag haft äran att möta engagerade lärare och rektorer, vara medlemmarnas röst på fältet och jobba i en organisation som har stor betydelse för landets framtid.

Med ödmjukhet, förväntan och stor iver tar jag mig an de kommande fyra åren som ordförande för en organisation som ligger mig nära hjärtat. En organisation som har stor betydelse för lärare och rektorer, men som också är en stabil aktör i den finlandssvenska utbildningspolitiken.

FSL:s tidigare förbundsordförande Dan Johansson pratade ofta om att FSL är vi. Det är ett arv som är gott att ta med då vi blickar framåt.

Dagens FSL står på en stabil grund.  Min ambition är att under de kommande åren tillsammans med aktiva fortsätta arbetet med att föra FSL framåt, skapa en känsla bland medlemmar av att kunna påverka och framför allt stärka vi:et. Känslan av att FSL är vårt förbund är viktigare än någonsin.

Det är solidariteten som är grunden för vår existens och för en trovärdig politik i enlighet med den strategi vi antagit för de följande fyra åren.

Vårens strejk synliggjorde solidariteten som finns i FSL. Vi såg en enighet bland lärare och rektorer gällande att något måste göras åt lönesättningen. Det här innebar att vi gav avkall på det mest centrala i vår vardag och gick ut i strejk. Vi valde bort att vara i skolan och vara lärare och rektorer för Finlands framtid.

Men trots strejk och uppnått avtal med löneutvecklingsprogram, så är vi är nog inte i mål ännu. Arbetsbelastningsfrågor, frågor som berör lön och arbetstid och hur dessa påverkas av den utbildningspolitik vi har idag är centrala med tanke på yrkets attraktionskraft. 

Ett förbund som interagerar med sina medlemmar för att lyssna in lärare, rektorer och studerande når lite längre. Samhället utvecklas vilket kräver att FSL är i ständig utveckling. Det här behövs för att vi ska vara attraktiva för våra medlemmar idag och men också med tanke på att vara attraktivt för nya medlemmar i framtiden.

För att FSL ska vara trovärdigt ska vi vara pålästa och alltid sträva efter att vara några steg före i de frågor som är på agendan. Löneutvecklingsprogram, lärarregister och förändringar i trestegsstödet är exempel på frågor som FSL långsiktigt och målmedvetet jobbat med i nästan tio år och där vi nu börjar se resultat av påverkningsarbetet.

Vi ska modigt, antigen själva eller i våra nätverk, lyfta fram frågor på den finlandssvenska utbildningsagendan. För att kunna göra detta behöver vi vara aktiva i vår omvärldsanalys och också utnyttja både vår egen kunskap och andras erfarenheter. En enad stämma från samtliga aktörer är en superpower för framtidens skola på svenska i Finland.  Stolta lärare tar sig an framtiden – och tryggar framtiden.