Minttu Myllynen

En välmående skola

Det råkade sig att min första kolumn i Läraren publicerades dagen då Ryssland anföll Ukraina. Världen har förändrats mycket under de gångna veckorna. I en orolig tid med en framtid som kan kännas oviss är det extra viktigt att skolan fortsätter att vara en trygg plats för alla som vistas där. Hurdan är en välmående skola? Följande byggstenar är enligt mig viktiga:

Bemötande. Att barn och unga kan känna sig uppskattade och betydelsefulla när de kommer in på skolgården, känna att de hör till. Att se varandra i ögonen, le, hälsa glatt och kanske byta några ord gör skillnad. Likaså att se vuxna som bemöter varandra på ett trevligt sätt och har det roligt tillsammans på jobbet. 

Delaktighet. Att barn och unga blir delaktiga i sin egen skolvardag. Det kan handla om att delta i elevkårsarbete, olika omröstningar, diskussioner om trivselregler, planering av temadagar, ledande av rastverksamhet, ja vad som helst som får eleven att känna att “det här är min skola”. 

Flexibla undervisningsarrangemang. En del barn och unga kan inte ta till sig undervisning i stora elevgrupper. Kan man skapa olika slags arrangemang för att underlätta skolgången för dessa elever? T.ex. ha undervisning i smågrupp eller tillsammans med en egen vuxen? Skapa en flexklass dit man kan gå då vardagen av olika orsaker känns extra tung? Att få möjligheten att periodvis delta på distans kan vara värt att testa. Förslagen kräver givetvis resurser, men jag påstår att flexibla arrangemang ändå blir billigare i längden än utslagna ungdomar.

Mångsidig bedömning. Vår nuvarande läroplan innehåller en hel del mål som eleverna behöver uppnå på något sätt. Vi ska använda oss av mångsidiga bedömningsmetoder eftersom alla mål inte kan mätas med summativa prov. Elever kan visa sitt kunnande exempelvis genom att göra en presentation, skapa en webbsida, spela in ett kort filmklipp eller en podcast, redovisa för en laboration, lära andra, skriva en uppsats och mycket mer. Mångsidig elevbedömning är bra. Då har även de elever som inte lyckas så bra i summativa prov, t.ex. för att de har svårt att formulera sig i skrift eller har ett begränsat arbetsminne, möjlighet att visa sitt kunnande på andra sätt. Kom även ihåg att allt inte alltid behöver mätas och bedömas. Det är skönt att ibland bara glädjas över att få lära sig tillsammans med andra!

Avslutningsvis vill jag önska er alla soliga sista skolveckor. Testa att avrunda din arbetsdag med att tänka på något bra som hänt under dagen. Hur vi väljer att tänka påverkar oss mer än vi tror.