Beviljat coronastöd till de tvåspråkiga kommunerna
för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kommun

Totalt

Grundläggande utbildning

Gymnasie­utbildning

Helsingfors

8 900 000,00 €

7 000 000,00 €

1 900 000,00 €

Esbo

6 299 958,25 €

5 085 858,25 €

1 214 100,00 €

Vanda

4 921 000,00 €

4 275 000,00 €

646 000,00 €

Åbo

4 747 525,00 €

4 026 000,00 €

721 525,00 €

Karleby

1 221 611,00 €

1 024 250,00 €

197 361,00 €

Borgå

1 105 162,00 €

900 000,00 €

205 162,00 €

Lojo

737 877,00 €

602 955,00 €

134 922,00 €

Raseborg

698 500,00 €

603 500,00 €

95 000,00 €

Vasa

533 356,00 €

302 316,00 €

231 040,00 €

Kyrkslätt

463 570,00 €

373 320,00 €

90 250,00 €

Sibbo

370 500,00 €

304 000,00 €

66 500,00 €

Jakobstad

234 103,00 €

158 844,00 €

75 259,00 €

Grankulla

228 614,00 €

23 424,00 €

205 190,00 €

Lovisa

192 850,00 €

192 850,00 €

Närpes

156 985,95 €

127 535,95 €

29 450,00 €

Korsholm

109 775,00 €

73 200,00 €

36 575,00 €

Kronoby

107 903,00 €

58 560,00 €

49 343,00 €

Nykarleby

103 681,00 €

87 840,00 €

15 841,00 €

Kristinestad

101 303,00 €

68 076,00 €

33 227,00 €

Vörå

92 166,00 €

57 096,00 €

35 070,00 €

Pargas sve

91 608,50 €

64 248,50 €

27 360,00 €

Pedersöre

69 804,00 €

52 704,00 €

17 100,00 €

Malax

67 780,00 €

35 000,00 €

32 780,00 €

Larsmo

62 220,00 €

62 220,00 €

Ingå

58 900,00 €

58 900,00 €

Hangö

51 309,00 €

35 000,00 €

16 309,00 €

Pargas fi

45 155,00 €

28 105,00 €

17 050,00 €

Sjundeå

36 600,00 €

36 600,00 €

Lappträsk

19 000,00 €

19 000,00 €

Kaskö

19 000,00 €

19 000,00 €

Korsnäs

11 200,00 €

11 200,00 €